Nytårsseminar. Skandinavisk Luhmannforum: Forledt af differencer?

By 19 December, 2023January 4th, 2024Indlæg

Oplæg ved Lars Clausen i Skandinavisk Luhmann Forum. Afdeling for Medievidenskab Helsingforsgade 14. 8200 Aarhus N. Fredag d. 23/2 2024 kl. 14 – 16.

Manchet

Vores Luhmann konference i Dubrovnik har i 2024 temaet ‘guiding distinctions’; på dansk er det traditionelt oversat til lededifferencer.

Luhmanns teori er baseret på differencetænkning; det nytter ikke at spørge til et fænomens enhed, men kun til dets difference. En lededifference er et videnskabeligt begreb, der indikerer at den der anvender teorien selv er opmærksom på dette forhold, opmærksom på hvilke differencer hun baserer sine iagttager på.

En lededifference er både mere markant end en hverdagsforskel og mindre end en symbolsk generaliseret kode. Koden udgøres af en stabil difference, der selvstabiliseres gennem genindtræden i sig selv. Koden konstituerer den fundamentale difference, der koder funktionssystemer i deres operativitet og sikrer entydig grænsedragning. Koder er så at sige fanget i deres eget system. Samtidig kan de iagttages af andre systemer ud fra deres respektive egenkodning. Politik observerer økonomiens kode om betaling/ikke-betaling som en ganske væsentlig forskel, uden at den substituerer politikkens egen kodning. Ligeså formår videnskab at iagttage og gentage andre systemers kodninger, uden at retsvidenskab bliver ulovlig, eller finansvidenskab bliver ubetalelig.

Lededifferencer er et laboratorie af iagttagelsesmuligheder, der generelt muliggør længerevarende, strukturerede iagttagelser af samfund, som f.eks. kausalitet og tilfældighed.

I sin artikel om ‘teori som metode’ skriver Steffen Roth om teoriens re-entry som metodisk selektionsproces. Systemteoretisk metode kobler sig til lededifferencer på to måder: 1) som

iagttagelsesledende forskelle, altså som et metodisk redskab og 2) som forskningsgenstand ved at forske i allerede anvendte ledeforskelle fx i forvaltning, undervisning, eller indenfor anden forskning.

Lars Clausens oplæg tager afsæt i en nylig udgivelse (Clausen 2023) som eksempel på, hvordan lededifferencer kan bruges som hhv. metode og empirisk genstand i sociologisk forskning i semantisk og strukturel evolution. hans specifikke vinkling bliver magtens ikonografi i overgangen fra middelalder til modernitet, hvor centrale og dominerende lededifferencer kollapser og forsvinder ind i arkiver og historiebøger som levn fra en svunden tid. Prinsen på den hvide hest vandrer fra slagmarken til folkeeventyr og derfra videre til Disneys oplevelsesproduktion, afkoblet fra nutidens ikonografi af direktører, præsidenter, entreprenører og sygeplejersker, samtidig med at det forbliver en del af den kulturelle hukommelse af forgangne tider, indpakket i nutidens mediale former.

Oplægget inviterer til at begynde inspirerende udveksling af ideer om og perspektiver på lededifferencer.

Clausen (2023) er online på:
https://www.ucviden.dk/da/publications/the-systemic-challenge-and-practice-of-leadership-in-a-post-centa

Find vej til Helsingforsgade 14. 8200 Aarhus N: https://maps.app.goo.gl/UKhtCCZyZjFSa9dM9

Vi skal være i Frokoststuen (rum 229 bygning 5335):

Frokoststuen