Oplæg ved Stine Piilgaard Porner Nielsen, i Skandinavisk Luhmann Forum 31. maj 2024

By 4 March, 2024Indlæg

Socialrettens Eigenzeit og socialt udsatte borgeres oplevelser af adgang til hjælp

Oplæg (off-line) ved Stine Piilgaard Porner Nielsen, i Skandinavisk Luhmann Forum. Afdeling for Medievidenskab Helsingforsgade 14. 8200 Aarhus N. Fredag d. 31/5 2024 kl. 14 – 16.

Manchet
Dette oplæg handler om de problemstillinger, der kan opstå, når borgere i social udsathed møder det retlige system. Det empiriske afsæt for oplægget er den danske socialret og oplevelser heraf blandt unge i hjemløshed. Oplægget er relevant for alle med en interesse i Niklas Luhmanns systemteori, som gerne vil have et indblik i rettens funktion og betydning for socialt udsatte borgere.

Med afsæt i Luhmanns retssociologi analyserer oplægget socialrettens funktion og hvordan unge i hjemløshed oplever interaktionen med det retlige system. I oplægget inddrages blandt andet det retssociologiske begreb rettens Eigenzeit til at beskrive og analysere, hvordan socialretten styrer sin egen tid, for eksempel gennem sagsbehandlingsfrister og det socialretlige hurtighedsprincip. Hurtighedsprincippet er reguleret af retssikkerhedslovens § 3 og handler om, at sociale problemer hurtigst muligt skal håndteres, så de ikke vokser sig større og mere komplekse.

Men hvad sker der, når de unge i hjemløshed møder det socialretlige system? Oplever de, at deres problemer bliver hurtigt adresseret, som det socialretlige hurtighedsprincip netop lægger op til? Data fra interviews med unge i hjemløshed og foreløbige analyser heraf indikerer, at de unge generelt oplever adgangen til hjælp som træg og utilstrækkelig i forhold til at håndtere den akutte og komplekse karakter af deres sociale situation som hjemløse. Den slags oplevelser kan demotivere de unge i forhold til at søge støtte og hjælp i velfærdsstaten, hvilket, i sidste ende, udfordrer socialrettens formål: At hjælpe de unge med at stabilisere deres sociale situation over tid.

Oplægget udspringer af forskningsprojektet FRAMLAW, finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond i perioden 2021-2023. Stine Piilgaard Porner Nielsen, er lektor i retssociologi, Aalborg Universitet: stineppn@law.aau.dk

Find vej til Helsingforsgade 14. 8200 Aarhus N: https://maps.app.goo.gl/UKhtCCZyZjFSa9dM9

Vi skal være i Frokoststuen (rum 229 bygning 5335).