Publikationer

2018

Sociale medier.

Linaa-Jensen, Jakob & Tække, Jesper / København: Samfundslitteratur

Network Society.

Clausen, Lars & Tække, Jesper. / The International Encyclopedia of Strategic Communication. red. / Heath; Johansen. Wiley, 2018.

Undervisning og de tre digitale bølger - Distraktion, koncentration og engagement.

Tække, J & Paulsen, M. / I Læring & Medier (LOM) – nr. 18, 2018

2017

Main Features in the Concept of Digital Bildung.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael. / 2017. 1-16 Paper præsenteret ved Nordmedia 2017, Tampere, Finland.

(De)professionalization in the new medium environment.

Tække, Jesper; Clausen, Lars. / 2017. 1-23 Paper præsenteret ved Developments of Professions, Dubrovnik, Kroatien.

Crisis Communication and Social : MediaA Systems- and Medium-Theoretical Perspective.

Tække, Jesper. / I: Systems Research and Behavioral Science, Bind 34, Nr. 2, 2017, s. 182-194.

Digitalisation of education : the theory of the three waves.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael. / Centre for Internet Research, 2017. 29 s.

Kjetil A. Jacobsen: Etter Charlie Hebdo -Ytringfrihetens krise i historisk lys. Forlaget Press. 2016.

Tække, Jesper. / I: MedieKultur : Journal of media and communication research, Bind 33, Nr. 62, 2017, s. 139.

2016

Steering of Educational Processes in a Digital Medium Environment.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric. / I: Journal of Sociocybernetics, Bind 1, Nr. 14, 12.2016, s. 72-83.

Digitalisation of education : the three waves.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric. / 2016. Paper præsenteret ved Nordic Sociological Association, Helsinki, Finland.

Bildung in the Digital Medium Environment.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric. / 2016. Paper præsenteret ved The Third ISA Forum “The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World.” RC 51, Sociocybernetics. , Wien, Østrig.

Boosting skills : comment.

Tække, Jesper. / Social Media is Serious Business: A view from European Youth. Tata Consultancy Services, 2016. s. 41.

Sociale medier og ulovlige netværk i gymnasieskolen.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric. / I: MedieKultur : Journal of media and communication research, Bind 31, Nr. 59, 2016, s. 115-132.

Undervisning i den digitale tidsalder.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric. / 2016. Paper præsenteret ved SMID Biennial Meeting, Middelfart, Danmark.

2015

The three waves of the Internet : From closed to open classrooms - the evolution of educational communities within the digital medium environment.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric. / 2015. Paper præsenteret ved NordMedia, København, Danmark.

Crisis Communication in a Systems- and Medium Theoretical Perspective.

Tække, Jesper. /2015. Paper præsenteret ved Conflicting Systems Observed with Social Systems Theory, Dubrovnik, Kroatien.

How to Steer and Lead Educational Processes in a Digital Medium Environment?

Tække, Jesper. /2015. Paper præsenteret ved 13th INTERNATIONAL CONFERENCE OF SOCIOCYBERNETICS, Zaragoza, Spanien.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric. / Digital dannelse: Udfordringer, erfaringer og perspektiver fra Randers HF & VUC. red. / Jesper Tække; Michael Paulsen. København : Unge Pædagogers Forlag, 2015. s. 14-54.

Undervisningens muligheder i det digitale mediemiljø.

Paulsen, Michael Eric; Tække, Jesper. / Digital dannelse: Udfordringer, erfaringer og perspektiver fra Randers HF og VUC. red. / Jesper Tække; Michael Paulsen. København : Unge Pædagogers Forlag, 2015. s. 170-193.

Vi kunne ønske os - om sociale medier i grundskolen.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric. / I: Liv i skolen : tidsskriftet om lærernes hverdag og det gode arbejde i skolen, Nr. 2, 05.2015, s. 72-79.

2014

Twitter as equipment for educational interaction : The struggle between efficiency and being.

Tække, Jesper. / 2014. Paper præsenteret ved Nordic Sociological Association, Lund, Sverige.

Hybridisation of Education : leaving the Echo room.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric. / 2014. Paper præsenteret ved Hybrids – Observed with Social Systems Theory, Dubrovnik, Kroatien.

Undervisningsteknik i lyset af Heidegger og Luhmann.

Tække, Jesper. / 2014. Paper præsenteret ved Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde 2014, Ålborg, Danmark.

Mediet sprog som strukturel kobling : forudsætningen for Homo Cogitus Socius.

Tække, Jesper. / Systemteoretiske analyser: at anvende Luhmann. red. / Gorm Harste; Morten Knudsen. Frederiksberg : Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2014. s. 235-261.

2013

Inclusion/exclusion and Social Media : Education in the new media environment.

Tække, Jesper. / 2013. Abstract fra Inclusion and Exclusion, Stockholm, Sverige.

Facebook - fra socialt netværk til metamedie.

Jensen, Jakob Linaa; Tække, Jesper. / Facebook – fra socialt netværk til metamedie. red. / Jacob Linaa Jensen; Jesper Tække. København : Samfundslitteratur, 2013.

Social Media and Teaching : - Education in the new media environment.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael. / 2013. Paper præsenteret ved nordmedia 2013: Defending Democracy, Oslo, Norge.

Er talesprog en medieteknologi? : Niklas Luhmanns teknologibegreb i anvendelse.

Tække, Jesper. / Nye spørgsmål til teknikken. red. / kasper Schiølin; Søren Riis. Bind 1 1. udg. Aarhus : Aarhus Universitetsforlag, 2013. s. 103.

Facebook og social ambivalens.

Tække, Jesper. / Facebook fra socialt netværk til metamedie. red. / Jakob Linaa Jensen; Jesper Tække. Bind 1 1. udg. Kbh. : Samfundslitteratur, 2013. s. 71-93.

Sociale medier i gymnasiet : Mellem forbud og ligegyldighed.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael. / 1 udg. København : Forlaget Unge Pædagoger, 2013. 396 s.

2012

The challenge of social media : between prohibition and indifference in the classroom.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric. / 2012. Paper præsenteret ved the Thirteenth Annual Convention of the Media Ecology Association: , New York, USA.

Attention to Attention : Reflexions on new Media in Education.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael Eric. / 2012. Paper præsenteret ved Danish Conference of Sociology 2012, Aarhus, Danmark.

2011

Sverre Moe: Tid – En social konstruksjon? : Oslo: Abstrakt Forlag A/S 2010 (222 sider).

Tække, Jesper. / I: Dansk Sociologi, Bind 22, Nr. 4, 22.12.2011, s. 95-98.

Medicinsk offentlighed : bidrag til en fremmedbeskrivelse af sundhedssystemet.

Tække, Jesper; Clausen, Lars. / 2011. Paper præsenteret ved Det 7. Skandinaviske Luhmann Seminar, Aarhus, Danmark.

Media as the mechanism behind structural coupling and the evolution of the mind.

Tække, Jesper. / 2011. Paper præsenteret ved LUHMANN IN ACTION: EMPIRICAL STUDIES OF STRUCTURAL COUPLINGS, International University Centre of post-graduate studies (IUC), Dubrovnik, Croatia, Kroatien.

Structural Coupling and Translation : Twitter observed as Communication Medium and Non-human Actor.

Tække, Jesper. / 2011. Paper præsenteret ved Power and Participation: The 25th Conference of the Nordic Sociological Association, Oslo, Norge.

2010

Ekspert: Undervis børn i at bruge Facebook : på nettet hed den: Facebook-tilsvining skal stoppes tidligt.

Tække, Jesper. / I: Kristeligt Dagblad, 09.04.2010.

Facebooks kommunikative rum.

Tække, Jesper. / 2010. Paper præsenteret ved Dette paper er fremlagt på medievidenskabeligt kollokvium torsdag d. 25. februar ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet., Aarhus, Danmark.

Social konstruktion af personlig identitet på Facebook.

Tække, Jesper. / 2010. Paper præsenteret ved SMIDs konference, Digitale stemmer: Dokumentation, kommunikation og formidling i oplevelseskulturen, Kolding, Danmark.

Facebook: Networking the Community of Society.

Tække, Jesper. / 2010. Paper præsenteret ved 11th Annual International and Interdisciplinary Conference of the Association of Internet Researchers (AoIR): Internet Research 11.0 – Sustainability, Participation, Action, Gothenburg, Sverige.

Facebook: a new challenge for the self.

Tække, Jesper. / 2010. Abstract fra for the 11th Annual International and Interdisciplinary Conference of the Association of Internet Researchers (AoIR): Internet Research 11.0 – Sustainability, Participation, Action., Gothenburg, Sverige.

Luhmann and the media. MedieKultur. Journal of media and communication research no. 49.

Tække, Jesper (Redaktør); Paulsen, Michael (Redaktør); Grønning, Anette Hauervig (Redaktør); Laursen, Ditte (Redaktør); Thorhauge, Anne Mette (Redaktør); Plesner, Ursula (Redaktør). / 2010.

Overvågning og magt i organisationer.

Tække, Jesper. / Luhmann og magt. red. / Line Hilt; Knut Venneslan; Bjørnar Mortensen Vik. Bind 1 1. udg. København : Unge Pædagoger, 2010. s. 145-171.

2009

En verden af medier : – Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg.

Tække, Jesper. / I: MedieKultur, Nr. 46, 2009, s. 125-128.

Nettverksformelen : – Hvordan det sociale livet henger sammen.

Tække, Jesper. / I: Norsk Medietidsskrift, Bind 16, Nr. 2, 2009, s. 194-197.

Nye medier og magt i den aktuelle undervisning?

Tække, Jesper; Paulsen, Michael. / 2009. Paper præsenteret ved Nord Media 2009: Rethinking Media and Communication Ontologies, Karlstad, Sverige.

Power, surveillance and digital network media in organizations.

Tække, Jesper. / 2009. Paper præsenteret ved 9th international conference of Sociocybernetic ‘MODERNITY 2.0′: EMERGING SOCIAL MEDIA TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACTS, Urbino, Italien.

2008

Iagttagelse af internettet som medie i organisationer.

Tække, Jesper. / 2008. Paper præsenteret ved Violence and Conflict. The 24th Conference of the Nordic Sociological Association, Århus, Danmark.

Krisekommunikation : en sociologisk perspektivering.

Tække, Jesper. / 2008. Paper præsenteret ved 18. Nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning i Helsingfors 16.-19.8.2007: Generationer, kommunikation och mediefilosofi. arbejdsgruppen vedrørende strategisk kommunikation. (Abstract godkendt via peer-review), Helsingingfors, Finland.

Krisekommunikation og konfliktsystemer.

Tække, Jesper. / Luhmann og Organisation. red. / Jesper Tække; Michael Paulsen. Bind 1 København : Unge Pædagoger, 2008. s. 137-163.

Luhmann og Organisation.

Tække, Jesper (Redaktør); Paulsen, Michael. / Luhmann og Organisation. red. / Jesper Tække; Michael Paulsen. Bind 1 1. udg. København : Unge Pædagoger, 2008. s. 11-39.

Medieret magt i organisationer.

Tække, Jesper. / 2008. Paper præsenteret ved Luhmann og makt: Samfunn, Organisasjon og Interaksjon, Bergen, Norge.

Organisationskultur.

Tække, Jesper. / Luhmann og Organisation. red. / Jesper Tække; Michael Paulsen. Bind 1 1. udg. København : Unge Pædagoger, 2008. s. 55-83.

Organizational Communication and Media.

Tække, Jesper. / 2008. Paper præsenteret ved Rethinking Community, Rethinking Space. The 9th annual Internet Research conference, Copenhagen, Danmark.

Trådløse netværk og normer.

Tække, Jesper; Paulsen, Michael. / 2008. Paper præsenteret ved SMIDs årsmåde: Medialisering og kulturelle fællesskaber 4-5. december 2008, Vejle, Danmark.

Winni Johansen og Finn Frandsen: : Krisekommunikation - når virksomhedens image og omdømme er truet, Forlaget Samfundslitteratur, 2007.

Tække, Jesper. / I: MedieKultur, Bind 08, Nr. 44, 2008, s. 74-76.

2007

Selvets dannelse : 6 stadier på vejen mod selvrefleksivitet.

Tække, Jesper. / Luhmann og Dannelse. red. / Michael Paulsen; Lars Qvortrup. 1. udg. Viborg : Unge Pædagoger, 2007. s. 103 – 127.

Krisekommunikation - en sociologisk perspektivering.

Tække, Jesper. / Konferencepaper til den 18. Nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning i Helsingingfors 16.-19.8.2007: Generationer, kommunikation och mediefilosofi. arbejdsgruppen vedrørende strategisk kommunikation. (Abstract godkendt via peer-review)

2006

Den kommunikerende organisation.

Tække, Jesper. / Ikke angivet. Bind 20 SMID – Sammenslutningen af medieforskere i Danmark, 2006. s. 20.

Individets metalæring i det refleksivt moderne.

Tække, Jesper. / Selvets dannelse:  6 stadier på vejen mod selvrefleksivitet. Bind 20 Syddansk Universitet, 2006.

Luhmann og erkendelse : Epistemologi, anvendelse og nyorientering.

Tække, Jesper (Redaktør); Qvortrup, Lars; Thyssen, Ole; Paulsen, Michael; Tække, Jesper; Harste, Gorm; Bjerg, Ole; Brier, Søren. / 1. udg. København : Forlaget Unge Pædagoger, 2006. 249 s.

Luhmann og medieteori.

Tække, Jesper. / Luhmann og erkendelse: Epistemologi, anvendelse og nyorientering.. red. / Jesper Tække. 1. udg. København : Unge Pædagoger, 2006. s. 133-165.

2005

Media Sociography on Weblogs.

Tække, Jesper. / 2005. Paper præsenteret ved Sixth Annual MEA (Media Ecology Association) Convention, June 22 – 26 2005. Fordham University, Lincoln Center Campus New York City, New York City, USA.

Media Sociography: On Usenet Newsgroups.

Tække, Jesper. / Cybernetics And Human Knowing. Vol. 12, no. 4, pp. 71 – 96.

2004

Media Sociography on Chat.

Tække, Jesper. / presented at the Association of Danish Media Researchers (Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark, SMID) annual meeting/conference 27th and 28th October 2004 in Ebeltoft.

Reflections on the mailing list sociocybernetics – Mail nr. 871: Luh-mann, Luh-mann, Ueb-er-al-al-le in-der-So-zi-ol-o-gie.

Tække, Jesper. / I: Luhmann On-Line The Official Newsletter for Jottings on Luhmann Discussion Group Vol. 2, No. 1, Spring 2004.

Theoretical aspects of Media Sociography

Tække, Jesper. / I: Papers for the Media & Reality PHD-Course IT-U. Glentevej 67, Danmark 3-6 Maj 2004.

Usenet Newsgroups as Mediated Communication Systems.

Tække, Jesper. / Conference paper presented at the 5th International Conference in Sociocybernetics (ISA RC 51). Lisbon, Portugal, July 26-31, 2004

Usenet as a Social System – a theory and a methodology.

Tække, Jesper. / Paper to the Work in Progress running seminar February to June 2004 chaired by Espen Aarseth.

2003

Medium Theory and Social Systems.

Tække, Jesper. / 2003. Paper præsenteret ved 7 Annual Conference of the International Society of Systems Science July in Crete(peer-review of abstract). And on the CCC Luhmann conference in Copenhagen May 2003 (peer-review of abstract)., Crete, Grækenland.

The Concept of Media.

Tække, Jesper. / Paper præsenteret på ph.d.-kurset:”Digital æstetik i teori og praksis” (FMKJ F2003).

Sociografiske iagttagelser af nyhedsgrupper.

Tække, Jesper. / Technical report TR-2003-26 in IT University Technical Report Series, May 2003.

2002

Cyberspace as a Space parallel to geographical space.

Tække, Jesper. / Virtual space: The spatiality of virtual inhabited 3D worlds. Lars Qvortrup (Ed), Springer Publishers, 2002 (p. 25 – 42).

Internet – Rum, medier og form.

Tække, Jesper. / I Samson: Medievidenskabeligt tidsskrift udgivet af Sammenslutningen Af MedieStuderende. 12. Årgang no. 1 april 2002 (p. 24 – 27).

Nyhedsgrupper set som selvorganiserende interaktionssystemer: En analysestrategi baseret på sociologisk systemteori.

Tække, Jesper & Holmqvist, Berit. / Papers from The Centre for Internet Research (46 pages).

Samfundets læring.

Tække, Jesper & Holmqvist, Berit / Unge Pædagoger Nr. 7/8 / 2002: Det fysiske rum for undervisning og læring (p. 35 – 51).

2001

Det psykiske, det sociale.

Tække, Jesper. / I: Inhaling human Suffering Exhaling well being. Pars Elektronic. ISBN 87-89501-63-2.

2000

Forums in Cyberspace.

Tække, Jesper. / I: The Official Newsletter for the Jottings on Luhmann Discussion Group vol. 1, No. 2, March 2000.

1999

Menneske, rum og samfund: Cyberspace det parallelle rum.

Tække, Jesper. / Upubliceret speciale i informationsvidenskab IMV 1999.

1998

Forståelse og sammenhæng.

Tække, Jesper. / En specialelignende opgave jeg skrev da jeg studerede på Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet.